En

Filmkockák a falon

30 perc
5 állomás

Nézz úgy a képekre mint egy filmplakátra!

#kamaszoknak

Állomások

  • id. Lucas Cranach: Salome Keresztelő Szent János levágott fejével
  • Hans Baldung Grien: Ádám és Éva
  • id. Lucas Cranach: Krisztus és a házasságtörő asszony
  • Agnolo Bronzino: Venus, Amor és a Féltékenység
  • El Greco: Krisztus az Olajfák hegyén

id. Lucas Cranach: Salome Keresztelő Szent János levágott fejével

Ki lehet a férfi és mi történt? Mi köze a nőnek a férfihoz?
#leafejjel

 

Szereplők: 

Jól öltözött, fiatal európai nő, úgy 16–18 éves. Szőke, kék szemű. Hófehér a bőre, tehát származása előkelő. (Régen nem volt szexi a napbarnította bőr. Csak a kétkezi munkások barnultak le munkájuk végzése közben.) Az arcán nem tükröződik érzelem.

Kicsit idősebb fiatalember (feje). Szakállas, haja hosszú és hullámos. Vonásai nemesek. Egész jóképű lehetett. A halál oka: lefejezés.

Díszlet/Helyszín:

Az ablakkivágatban egy középkori várra látunk rá, fenyvesekkel és magas hegycsúcsokkal a távolban.

Jelmez:

A lány drága ékszereket és divatos ruhát visel. Bársonykalapját marabutollak díszítik.

Kameraállás:

háromnegyedes képkivágás

Sztori:

Heródes (Júdea királya) vadházasságban élt elhunyt bátyjának feleségével. Keresztelő János (Jézus unokatestvére) ezt szóvá tette, ezért börtönbe zárták. Heródes a születésnapi vacsoráján megkérte mostohalányát, a szépséges Salomét, hogy táncoljon a vendégeknek. Jutalmul Salome bármit kérhetett cserébe. A lány Keresztelő János fejét kérte, amit tálcán meg is kapott.

Koncepció:

Egy német reneszánsz festő értelmezése ez: a lány ruhája ezért a festő korában divatos, német-szász udvarhölgyek öltözéke, illetve a háttérben látható hegycsúcsok is inkább a német tájra, semmint közel-keleti buckákra emlékeztetnek. A nők hatalmát hangsúlyozó #PowerofWomen történetek már akkoriban is nagyon népszerűek voltak. Figyeld meg, milyen hátborzongató a lány érzelemmentes arckifejezése. Milyen mai filmkarakterre emlékeztet téged? És milyen zenét tudnál elképzelni hozzá?

Special effekt:

A levágott férfifejet viaszból készült modell alapján festették. (Ugyanazt a fejet több képnél is felhasználta a festő. Katt ide!)

Review:

Ez a fiatal látogatók által leggyakrabban fotózott festményünk. Szerinted miért?

 

Teszteld magad, milyen jómegfigyelő vagy!

 

Hans Baldung Grien: Ádám és Éva

Két különálló festmény, mégis egyértelműen összetartozó. A világegyetem talán legismertebb történetének főszereplőit látjuk.
#acsábításhatalma

 

Szereplők:

Ereje teljében lévő, izmos és meztelen férfi. Jobb kezét hetykén csípőre téve egy furcsa lénnyel beszélget. Szarv formájú hajtincsei és hegyes szakálla egy szatírra emlékeztetnek.

Csábító fiatal nő, venusi jelenség. A férfihoz hasonlóan meztelen. A gyönyörű hajzuhatag és a szélesebb csípő mind nőiességét hangsúlyozzák. Titokzatosan néz a férfira, miközben két almát rejteget a kezében.

Lidérces arc kígyótesttel, színe egyedi, fémes csillogású kékeszöld. (Erről a jellegzetes színárnyalatról kapta a festő nevét: Grien.)

Díszlet:

egy fa(törzs)

Jelmez:

levelek a nemi szervek eltakarására

Kameraállás:

teljes alakos kivágás

Sztori:

A férfi és a nő prototípusát, Ádámot és Évát látjuk a bibliai Bűnbeesés történetéből. Éva a Gonosz (a kígyó) rábeszélésére megszegi Isten parancsát, szakít a tiltott fa gyümölcséből, és ráveszi a dologra Ádámot is. Tettük következményeként mindketten szembesülnek vágyaikkal és a fájdalommal, majd halandókká válnak.

Koncepció:

Igaz, hogy Ádám férfiassága megkérdőjelezhetetlen, mégis kettőjük közül itt Éváé a főszerep. Dürer talán legkiválóbb tanítványa számos alkalommal foglalkozott a női nem szexualitásból eredő démoni hatalmának témakörével #FemmeFatale. Éva az, aki a drámai fordulópontot előidézi. Milyen a férfiakat az ujja köré csavaró női karakterre emlékeztet ez az Éva?

 

Még, hogy az ördög a részletekben rejlik?

 

id. Lucas Cranach: Krisztus és a házasságtörő asszony

Miért olyan mérges ez a férfi? És a többiek kinek a pártján állnak?
#aközösségharagja

 

Szereplők:

Az előtérben a bal oldalon egy szinte állatias vonásokkal rendelkező férfi követ tart a kezében és fenyegetően néz a jobb oldalon szemlesütve álló fiatal nőre. A kettőjük között álló fiatal férfi egyfajta bíróként igyekszik békíteni. A háttérben lévő többi férfi mind egy-egy különleges karakter – kíváncsian figyelik a konfliktus alakulását, vizsgáztatják a „bírót”, vagy épp ránk szegezik a tekintetüket. Egytől egyig elképesztő figurák.

Díszlet:

nincs, fekete doboz

Jelmez:

ókori és reneszánsz viseletek vegyesen

Színek:

kék és vörös

Kameraállás:

háromnegyedes alakok, zsúfolt képtér, levágott képszélek

Sztori:

Házasságtöréssel gyanúsítottak meg egy asszonyt (jobb oldalon), amiért egykor megkövezés járt. Itt Európában ma már elképzelhetetlennek tűnik az ítélkezés és a büntetés ilyen jellegű végrehajtása, de akkoriban a közösségnek joga volt ehhez. Jézus (középen) a megbocsátás nevében védelmébe vette a nőt, és azt mondta a feldühödött férfiaknak, hogy „az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen”.

Koncepció:

A festő jó barátja volt Luther Mártonnak. A festményeiben gyakran foglalkozott az egyházalapító tanításaival. A karakterek ábrázolásánál bátran mutatta meg a csúf vonásokat. #amilyenbentolyankint  Ha te írnád a szövegkönyvet, milyen mondatokat adnál az egyes szereplők szájába?

 

A bal felső sarokban egy szem figyel minket. Az arc többi részét nem látjuk, mégis nagyon kifejező ez az egyetlen részlet. Tudsz szemet rajzolni?

 

Agnolo Bronzino: Venus, Amor és a Féltékenység

Mi ez a sok meztelen, szoborszerű test ezekben a lehetetlen, kitekert pózokban és bizarr közelségben?
#családiképpucéran

 

Szereplők:

Középen egy vakítóan fehér bőrű meztelen nő. A mellette álló fiatal fiúra néz, és kecsesen egy nyílvesszőt tart a kezében.

Bal oldalon egy meztelen, nyúlánk fiú, hatalmas szivárványszínű szárnyakkal, viszonozza a nő tekintetét, miközben egy íjat és egy nyílvesszőt emel könnyedén a feje fölé. A fegyvereit jelenleg nem használja.

Jobb oldalon az előtérben két kisgyermek virágkoszorúval játszik.

Bal oldalon a háttérben egy szörny fut ki a képből.

Díszlet:

kültéri és beltéri elemek együttese: hajnali égbolt, drapériák, váza rózsákkal, szikla

Kellék:

íj, nyílvessző, színházi maszkok

Jelmez:

nincs

Színek:

jéghideg fehér és érzéki rózsaszín

Kameraállás:

az alakokból felépített kompozíció kitölti a képteret

Sztori:

Amor, más néven Cupido (bal oldalon), Venusnak, a szerelem és a szépség római istennőjének (középen) volt a fia. Akit nyílvesszőjével eltalált, szerelembe esett.

Koncepció:

Az itáliai festő ezt az anyja-fia portrét több jelképes figurával is kiegészítette. Az eliszkoló, kígyóhajú szörnyeteg maga a Féltékenység; a játszadozó gyermekek pedig a viszonzott szerelemre utalnak. A lábaiknál heverő maszkok – amelyeket meg is taposnak – pedig a szerelemmel kapcsolatos negatív érzelmeket jelenítik meg, az ármánykodást vagy az elkeseredést. A természetestől való eltávolodás, a szokatlan pózok, az egyedi kompozíciók mind egy kifejezett látásmódot tükröznek: #manierizmus.

Kulisszatitok:

Az infravörös fényben készült fotó alapján tudjuk, hogy a kisgyerekek helyére először egy démoni vigyorú szatírt tervezett a festő.

 

Apró pixelekre bontottuk a festmény egyik részletét…. 

 

El Greco: Krisztus az Olajfák hegyén

Miért ez a drámai megvilágítás? Milyen más színeket és formákat használ ez a festő!
#3snitt2ben #1pillanat3helyszín

 

Szereplők:

Az előtérben három férfi alszik a szabadban, kényelmetlen pózokban.

Középen egy férfi térdel és egy balról felhőn leereszkedő angyallal beszél. Az angyal kelyhet tart a kezében.

A háttérben fáklyát tartó katonák közelednek.

Díszlet:

kert fákkal és sziklákkal

Jelmez:

a férfiakon egyszerű tóga és köpeny, az angyalnak hatalmas fehér szárnya van

Színek:

éjszakai fényhatás, erős kontrasztok, lobogó színek

Kameraállás:

három kép a képben, irracionális térkezelés, váltakozó nézőpont

Sztori:

Jézus az utolsó vacsora után a Getsemáné-kertbe ment az apostolokkal. Míg imádkozott, a tanítványok elaludtak. Jézust halálfélelem kerítette hatalmába, egy angyal jelent meg neki, aki „megerősítette”. A képen a kehely két dologra is utal: Isten ítéletére, másrészt Isten kegyelmére (fényesség=remény).

Koncepció:

Ez a látomásszerű festmény három történeti szálat mutat meg egy képsíkon. El Greco, a Görög, mestere volt a misztikus hangulatnak, amelyben minden lebeg, az alakok természetellenesen megnyújtottak, a színek erősek és a fény vakító #eksztázis. El Greco hatása a modernizmusra egyértelmű: nézd meg például Picasso műveit.

 

Tudsz absztraktul?  Fordítsd át, mit látsz.

El Greco nagy hatással volt számos 20. századi festőre, köztük Picassora is. Próbáld meg absztrakt formákká alakítani a Görög, Krisztus az Olajfák hegyén című festményének figuráit!